Kontakt

Kontakt

 

Sídlo spoločnosti:

LIFE VISION, s.r.o.

Kopčianska 10

851 01 Bratislava

 

 

IČO: 50927981

DIČ: 2120528553

IČ DPH: SK2120528553

IBAN: SK95  1100 0000 0029 4304 1165

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 120261/B

 

 

Zákaznícky servis: 0948 796 697

E-mail: office@lifevision.sk